​Projektledelse: Fra kaos til målrettethed - Ring nu på telefon 53 38 09 12

Forskningsprojekter​

​Leif Knudsen har hjulpet mange forskere på deres vej til at blive succesfulde projektledere i forbindelse med forskningsprojekter.

Jordnær træning i en kompleks verden

Forskningsverdenen er ofte kendetegnet af kompleksitet og kaos. 

Det kan derfor som forsker være en større mundfuld at skulle stå for faciliteringen af et forskningsprojekt og samtidigt bevare det kølige overblik.

Jeg tilbyder derfor – i mit træningsforløb af projektledere – simple men virkningsfulde værktøjer, som skaber orden og målrettet planlægning i en abstrakt verden. 

Du kan i denne forbindelse med fordel gøre brug af mit tilbud om kick-off møder for forskningsprojekter.

Kombination af mødeleder- og forskerrolle

På et kick-off møde er der typisk forskere fra forskellige dele af forskningsverdenen til stede.

Disse forskere er ofte låste i deres opfattelse og måde at lede projekter på, hvilket kan skabe misforståelser og konflikter undervejs i et projekt.

Men ved at få hjælp og blive introduceret til konkrete projektledelsesværktøjer, som på bedste vis formår at kombinere din rolle som mødeleder og forsker, kan du undgå mange af disse hovedpiner.

Få hjælp til kick-off møde for forskningsprojekter

Ved et kick-off møde fungerer jeg som en neutral ekstern facilitator af mødeprocessen. Derfor skal du blot koncentrere dig om den faglige projektledelse.

Sammen sikrer vi, at alle projektdeltagere ser sine interesser tilgodeset under processen, og at projektets overordnede formål og retning opretholdes og efterfølges.

Leif Training har udarbejdet en PDF om, hvordan du kommer i gang med dit kick-off møde med dine forskerkolleger.

Hent PDF filen her

​Kursisterne udtaler

“Kurset er meget anvendelsesorienteret, konkret og praktisk anvendeligt på forskningsprojektprocessen.”

Seniorforsker, Nationalmuseet

"Very professionally introduced and explained. Senior Lecturer with seemingly massive experience."

​Morten Dam, PhD, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet


​It is very relevant and very well taught! Leif is one of the best teachers."

Alexander Sparre-Ulrich, PhD, Faculty of Health, Københavns Universitet

Leif Training  |  CVR: 34275866  |  Skråplanet 6 |  3500 Værløse |  Tlf.: 53 38 09 12 |  lk@leiftraining.dk